Makarnanın Hikayesi

Makarnanın Hikayesi

Makarnanın İlginç Geçmişi

 Bugüne kadar makarnanın ilk yaratıcısını tespit etmek için çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda İtalyanlar'ın milliyetçilik duyguları ayrıca büyük bir rol oynamaktadır. 

Araştırmalara göre, "hamur" şekilsiz, şekillendirilmemiş olarak kabul ediliyorsa "Makarna - şekillendirme" anlamına gelmektedir. Hamur kelimesinin kökleri "indogermanik dheigh" - yoğurmak ve şekillendirmek anlamına gelen - kelimesinden gelmektedir. Hamur böylece şekli belli olmayan bir kütledir ve şekillendirilmeyi yani makarna haline sokulmayı beklemektedir. 

 

Makarnanın Karanlık Geçmişi

1298 yılında Genua Hapishanesi'nde kayıt edilen ve ancak 15. yüzyılda, kitap baskı tekniğinin bulunuşundan sonra yayınlanan Seyahat Raporu'nda Marco Polo'nun makarna üretimini Çin'de gördüğü ve ondan sonra İtalya' ya getirerek, İtalyanlar'ın ağzına layık hale soktuğu bilgisi, bir hikayenin ötesine gitmiyor. Aynı tarihlerde İtalya'nın güneyinde senelerden beri Maccheroni yenmekteydi. O tarihte İtalya'da Maccheroni, şekline bakılmaksızın makarna için kullanılan isimdi. 

 O dönemin gerçeklerine göre değerlendirildiğinde ise şöyle bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Dönemin tüm topluluklarının buğdayın yeterince ince öğütüldüğü ve çıkan unun hamur haline getirildiği kadar basit bir şeyi bildikleri var sayılmaktadır. Yapımı için maya gereken ekmek ise, bunun yanında çok zor bir buluş olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca Etrüskler'in mezarları üzerinde hamura benzer şekiller görüldüğü iddia edilmektedir. 

İtalyanlar'dan daha önce sert buğdayı bilen Araplar'ın ise ince açılmış hamur yuvarlaklarını pişirdikleri bugünde şüphe götürmemektedir. Ayrıca Araplar'ın hamur parçalarını çubuk üzerine dolayarak güneşte kuruttukları ve böylelikle dayanıklı bir ürüne çevirdikleri söylenmektedir. Acaba Makaroni' nin içindeki delik böyle mi oluşmuştur? Şu anda Roma'da bulunan Makarna Müze'sindeki belgeler de makarnanın nereden geldiğine tam olarak açıklık kazandıramamaktadır.

 

Spaghetti Show

Makarna 20. yüzyılın sonuna kadar asil değildi. Napoli'nin Lazzaronilerı (hırsız ve işe yaramayan birtakım insanlar) çoğunlukla makarna ile karınlarını doyururlardı. Show etkisi herhalde 16. yüzyıla kadar yani çatalın bulunuşuna kadar, uzun makarnaların ellerle yenmesinden kaynaklanmaktadır. Uzun makarnalar ele alınır, baş hafif geriye yatırılarak makarnalar ağza kaydırılır ve bazen de çiğnemeden yutulurdu. Bu artistik numara Güneyliler'in işine geliyordu, pizzayı ısırmak bunun yanında çok basit bir şeydi bununla hiç kimseye hava atılamazdı. 

 

Türkiye`de Makarna. 

 Türkiye`de makarna üretiminin Cumhuriyetle yaşıt olduğunu söyleyebiliriz. Türk gıda sanayinin ilk sektörlerinden olan makarna ve irmik sanayinin ülkeye girişi 1922 yılına rastlamaktadır. İzmir`de kurulan ilk makarna fabrikası ile sanayi tipi üretime geçilmiştir. Bu tarihten öncesinde Anadolu`da makarna üretimi ev yapımı erişte ile sınırlı idi. Şehirleşmenin artması ve makarna tesislerinin kurulması ile birlikte hazır makarna tüketimi de yıllara göre artış göstermiştir. 

.  Türkiye`de makarna tesislerinin hızla artmasının bir nedenide üretimin ana maddesi olan durum buğdayının yetişme koşullarını taşımasıdır. Durum Buğdayı ağırlıklı olarak Güneydoğu ve İç Anadolu`da üretilmektedir. Bu yüzden Türkiye`de makarna üreten fabrikalarda daha çok bu bölgelerde yoğunlaşmışlardır.

.  1950 yılına kadar küçük ölçekli işletmeler halinde sürdürülen üretim, 1959 yılından sonra sanayileşme eğilimine girmişve dolayısıyla modern fabrikalarla üretim artmıştır. 1990`da 295 bin ton olan üretim 1999 itibariyle 350 bin tona ulaşmıştır. Toplam kapasite 750 bin tonu aşmıştır. 

.  Türkiye dünya makarna ihracatında 1998 yılı rakamların göre İtalya`dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. İtalya 1997 de 1.329.000 ton makarna ihraç ederken Türkiye 120.000 ton ihraç etmiştir (ITC verileri 1998). Bu rakamlar dünya pazarında Türkiye`nin liderliği ele geçirebilmesi için ihracatın teşvik edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

 

Makarnanın Hammedesi

Durum buğdayı yani sert buğday dediğimiz buğday makarnanın hammaddesidir. Durum buğdayı, Tat Makarna fabrikasındaki değirmen bölümünde özenle temizlenip, öğütülüp irmik haline getirilir. Ve bu elde edilen saf irmiği su ile karıştırarak makarna hamuru haline gelip son teknoloji hatlarda makarna şeklini alıp, ambalajlanmaya gönderilir. En son ise siz değerli tüketicilerimizin huzur dolu evlerine ve sağlıklı nesillere...

Pasta made with 100% Durum Wheat Semolina. Tat Macaroni use 100%Durum Wheat. Premium quality and premium services for our costumers.